Vedenhoidon perusmenetelmät

1. Perinteinen vedenhoito ja valmistajan suositukset

Lue altaasi valmistajan käyttöohjeet ja erityisesti ohjeet vedenhoidosta. Useimmat valmistajat (ja terveysviranomaiset) suosittelevat säännöllistä allasveden kloorausta. Veden pH, alkaalisuus ja kovuus tulee pitää valmistajan/terveysviranomaisten ohjeiden mukaisissa rajoissa myös AquaFinesseä käytettäessä.

2. Vedenhoitoa tehostava tekniikka helpottaa veden puhtaanapitoa

Hyvin varustetuissa altaissa on perussuodatuksen lisäksi myös erillisiä desinfioivia laitteita, kuten otsonaattori tai ns. suolapuhdistusjärjestelmä. Otsonaattori tappaa paikallisesti hapettamalla bakteereita, mutta sen suora vaikutus rajoittuu veden puhdistuskiertoon, eikä se esimerkiksi tapa bakteereita kauempana allasvedessä tai suodattimissa.

Suolapuhdistuksen teho perustuu klooriyhdisteiden bakteereita tappavaan vaikutukseen. Kloorin käyttöä edellyttävän suolapuhdistuksen lisäksi veden kierrossa käytetään myös ns. puhdistuspatruunoita, kuten hopeaioni- tai bromipatruunoita. Em. tekniikka on altaissa lisävaruste, joka osaltaan nostaa altaan hankintahintaa, mutta helpottaa sen käyttöä ja vähentää vedenhoidon rutiineja.

3. Biologiset vedenhoitomenetelmät – AquaFinesse

Biologiset vedenhoidonmenetelmät lisäävät voimakkaasti suosiotaan maailmalla. Tiedetään, että 99% vedessä olevista bakteereista pyrkii kiinnittymään pintoihin (vrt. seisova vesi ja limaantunut vesiastia). Kiinnittyessään organismit muodostavat ns. biofilmin eli suojaavan kalvon, jonka turvassa ne lisääntyvät. AquaFinesse on tieteellisesti kehitetty ja patentoitu luonnon mukainen tuote, joka ”avaa biofilmin” eli ehkäisee luonnollisella tavalla bakteerien kiinnittymistä ja kasvua pinnoilla ja allasvedessä.